Zawiadomienie o wpisie do rejestru ośrodków
nr OD/22/06/23 z dnia 15 lutego 2023 r.

Zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
OR/22/01/23 z dnia 27 stycznia 2023 r.